Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

IPPC

Ел. пошта Штампа

Међународна конвенција о заштити здравља биља

 

Међународна конвенција о заштити здравља биља (IPPC- International Plant Protection Convetion) је међународни споразум из области здравља биља, успостављен 1952. године, са циљем заштите култивисаног и дивљег биља од уношења и ширења штетних организама. Уговорне стране потписнице Конвенције (177 од марта 2012.) дијеле исти циљ – заштитити свјетске култивисане и природне биљне ресурсе у свијету од уношења и ширења штетних  организама у исто вријеме минимизирајући утицај на међународну трговину.

IPPC штитећи биљне ресурсе од штетних организама и болести,  помаже у:

-         заштити пљопривредника од економских штетних организама и избијања болести;

-         заштити хране;

-         заштити животне средине од смањења биолошке разноликости;

-         заштити екосистема од губитка одрживости и функције као резултат напада штетних организама;

-         заштити индустрије и потрошача од трошкова сузбијања штетних организама и њиховог искорјењивања.

IPPC осигурава размјену информација везане за увозне и извозне захтјеве, статус штетних организама и листе регулисаних штетних организама које доставља свака земља потписница Конвенције. Земље у развоју могу добити техничку помоћ како би обезбједиле бољу примјену Конвенције и развијање Међународних стандарда за фитосанитарне мјере (ISPMs- International Standards for Phytosanitary Measures) за очување биљних ресурса.

Међународни стандарди за фитосанитарне мјере укључују стандарде за:

-         фитосанитарне процедуре;

-         надзирање штетних организама, надзор и мониторинг;

-         увозне процедуре и анализа ризика од штетних организама;

-         усаглашавање и методологије инспекције;

-         контрола ризика од штетних организама;

-         карантин на тачкама уласка;

-         поступци на појаву егзотичних штетних организама, контрола и искорјењивање;

-         цертификација извоза;

-         фитосанитарни третмани;

-         дијагностички протоколи.

Посебно, Конвенција подстиче подршку земљама у развоју у побољшању ефикасности реализације сигурности трговине Националних Организација Заштите Биља (NPPOs- National Plant Protection Organization) и Регионалних Организација Заштите Биља (RPPOs-Regional Plant Protection Organizations).

Иако је примарни фокус IPPC  биље и биљни производи у међународној трговини, Конвенција такође обухвата и регулише организме за биолошку контролу, банку герплазме, заштитне објекте или било шта друго што може служити као вектор за ширење штетних организама биља, као што су контејнери, материјал за паковање, земљиште, возила, посуђе и машине.

Генерално IPPC ставља нагласак на три подручја рада:

    -успостављање међународних стандарда и њихова примјена;

    -размјена  информација;

    -развијање капацитета за примјену IPPC-a  i ISPMs-a.

Босна и Херцеговина је ратификовала наведену Конвенцију 2003. године и Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља је службена контакт тачка за IPPC у Босни и Херцеговини.

 

ОДЛУКА О РАТИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА О ЗАШТИТИ БИЉА