Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

IPPC

E-mail Ispis

Međunarodna konvencija o zaštiti zdravlja bilja

 

Međunarodna konvencija o zaštiti zdravlja bilja (IPPC- International Plant Protection Convetion) je međunarodni sporazum iz oblasti zdravlja bilja uspostavljen 1952 godine sa ciljem zaštite kultiviranog i divljeg bilja od unošenja i širenja štetnih organizama.Ugovorne strane potpisnice Konvencije (177 od marta 2012) dijele isti cilj – zaštititi svjetske kultivirane i prirodne biljne resurse u svijetu od unošenja i širenja štetnih organizama u isto vrijeme minimizirajući uticaj na međunarodnu trgovinu.
IPPC štiteći biljne resurse od štetnih organizama i bolesti,  pomaže u:
-    zaštiti pljoprivrednika od ekonomskih štetnih organizama i pojave bolesti;
-    zaštiti hrane;
-    zaštiti životne sredine od smanjenja biološke raznolikosti;
-    zaštiti ekosistema od gubitka održivosti i funkcije kao rezultata napada štetnih organizama;
-    zaštiti industrije i potrošača od troškova suzbijanja štetnih organizama i njihovog iskorjenjivanja.
IPPC osigurava razmjenu informacija vezane za uvozne i izvozne zahtjeve, status štetnih organizama i liste regulisanih štetnih organizama koje dostavlja svaka zemlja potpisnica Konvencije. Zemlje u razvoju mogu dobiti tehničku pomoć kako bi obezbjedile bolju primjenu Konvencije i razvijanje Međunarodnih standarda za fitosanitarne mjere (ISPMs- International Standards for Phytosanitary Measures) za očuvanje biljnih resursa.
Međunarodni standardi za fitosanitarne mjere uključuju standarde za:
-    fitosanitarne procedure;
-    nadziranje štetnih organizama, nadzor i monitoring;
-    uvozne procedure i analiza rizika od štetnih organizama;
-    usaglašavanje i metodologije inspekcije;
-    kontrola rizika od štetnih organizama;
-    karantin na tačkama ulaska;
-    postupci kod pojave egzotičnih štetnih organizama, njihova kontrola i iskorjenjavanje;
-    certifikacija izvoza;
-    fitosanitarni tretmani;
-    dijagnostički protokoli.
Posebno, Konvencija postiče podršku zemljama u razvoju u poboljšanju efikasnosti realizacije sigurnosti trgovine Nacionalnih Organizacija Zaštite Bilja (NPPOs- National Plant Protection Organization) i Regionalnih Organizacija Zaštite Bilja (RPPOs-Regional Plant Protection Organizations).
Iako je primarni fokus IPPC-a  bilje i biljni proizvodi u međunarodnoj trgovini, Konvencija također obuhvata i reguliše organizme za biološku kontrolu, banku germplazme, zaštitne objekte ili bilo šta drugo što može služiti kao vektor za širenje štetnih organizama bilja, kao što su  kontejneri, materijal za pakovanje, zemljište, vozila, posuđe i mašine.
Generalno IPPC stavlja naglasak na tri područja rada:
-    uspostavljanje međunarodnih standarda i njihova primjena;
-    razmjenu  informacija;
-    razvijanje kapaciteta za primjenu IPPC-a  i ISPM-a.
Bosna i Hercegovina je ratifikovala navedenu Konvenciju 2003.godine i Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je službena kontakt tačka za IPPC u Bosni i Hercegovini.

ODLUKU O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI BILJA