Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

РОТЕРДАМСКА КОНВЕНЦИЈА

Ел. пошта Штампа

Ротердамска Конвенција

Ротердамска конвенција о поступку претходног пристанка за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини усвојена је на Дипломатској конференцији у Ротердаму 10. Септембра 1998. године. Конвенција је ступила на снагу  24. Фебруара 2004.године.

Циљеви  Конвенције

Ротердамска конвенција има за циљ промовисати заједничку одговорност и сарадњу међу уговорним странкама у међународној трговини одређеним опасним хемикалијама и пестицидима ради заштите људског здравља и околиша од потенцијалних оштећења и допринијети њиховој еколошки здравој употреби, олакшавањем размјене података о њиховим својствима, утврђивањем националног процеса одлучивања о њиховом увозу и извозу и преношењем тих одлука уговорним странкама.

Главне одредбе

Ротердамска конвенција обухвата пестициде и индустријске хемикалије које су забрањене или строго ограничене од стране Уговорених страна како би се заштитило људско здравље или околиш и за које је поднесена обавијест о коначној регулаторној мјери. Ако ова обавијест за једну хемикалију дође од стране два или више ПИЦ региона тада се  покреће разматрање уврштавање хемикалије на Анекс ИИИ Конвенције. Јако опасне формулације пестицида које изазивају  опасност, у условима примјене, у земљама у развоју или земљама са привредом у транзицији могу се предложити за уврштавање у Анекс ИИИ.
Од 40 хемикалија, колико се  налази на Анексу ИИИ Конвенције и предмет су процедуре претходног пристанка (ПИЦ), 29 су пестициди (укључујући 4 јако опасне формулације пестицида), и 11 су индустријске хемикалије. У будућности се очекује уврштавање већег броја хемикалија. Конференција Уговорених странака одлучује о уврштавању нових хемикалија на Анекс ИИИ.
Када се хемикалија уврсти на Анекс ИИИ Конвенције свим Уговореним странкама се доставља Одлука са смјерницама (Децисион Гуиданце Доцумент- ДГД) који садржи све податке о хемикалији и о коначним регулаторним мјерама којим се забрањује или строго ограничава употреба хемикалије ради заштите здравља људи и околиша.
Уговорене странке имају рок од девет мјесеци од достављања Одлуке са смјерницама да припреме одговор у вези будућег увоза дотичне хемикалије. Одговор може бити коначан (да се дозволи будући увоз, да се не дозволи будући увоз, или да се дозволи увоз под одређеним условима) или одговор може бити привремени. Одлука донесена од стране земље увознице мора бити једнака према свим изворима (да се примјењује једнако на домаћу производњу за домаћу употребу и на увоз из било којег извора).
Одлуке земаља увозница се сваких пола године просљеђују свим Уговореним станкама, путем ПИЦ циркулара а Уговорене стране извознице су обавезне по Конвенцији предузети одговарајуће мјере да осигурају да извозници у њиховој надлежности поштују ове одлуке.

Именовано државно тијело (ДНА)

Свака Уговорена странка има обавезу да именују једно или више државних тијела које ће бити овлаштени да дјелују у њезино име у извршењу административних функција према захтјевима Конвенције.  Одлуком Вијећа министара БиХ („Службени гласник БиХ“ број 15/10), Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља је именована, као тијело на нивоу државе, за координацију проведбе Ротердамске конвенције у БиХ.
Одлука о ратификацији Ротердамске конвенције о поступку претходне обавијести о сагласности за промет неких опасних хемикалија и пестицида у међународној трговини („Службени гласник БиХ-Међународни уговори“ број 14/06).
Одлука о именовању државног тијела за координацију имплементације Ротердамске конвенције о поступку претходне обавијести о сагласности за промет неких опасних хемикалија и пестицида у међународној трговини („Службени гласник БиХ“ број 15/10).

Именовано државно тијело-контакт детаљи

PIC циркулар