Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Učešće Uprave na XIV savjetovanju o zaštiti bilja

E-mail Ispis
Predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja su prisustvovali XIV savjetovanju o zaštiti bilja. Savjetovanje je održano u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, u periodu od 27. novembra do 01. decembra 2017. godine, u hotelu „Palisad“ na Zlatiboru.

S obzirom da je navedeni događaj jedna od izuzetnih prilika za razmjenu informacija o aktuelnim problemima i za afirmaciju kadrova u oblasti zaštite bilja, tokom Savjetovanja razmatrane su najaktuelnije teme koje su obilježile protekli period.

Tematske cjeline rada skupa bile su sljedeće: 

  • štetni organizmi u ratarstvu i povrtarstvu; 
  • štetni organizmi u voćarstvu i vinogradarstvu; 
  • štetni organizmi u šumarstvu, hortikulturi i ljekovitom bilju; 
  • prognoza štetnih organizama; 
  • biološka zaštita biljaka i primjena pesticida i rezistentnost.

Predavači, odnosno eminentni stručnjaci iz ove oblasti prenijeli su učesnicima skupa naučna i stručna znanja o pojavi štetnih organizama, njihovoj rasprostranjenosti i štetnosti, kao i mogućim načinima njihovog suzbijanja.