Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Одржан округли сто на тему „Карантински штетни организми - Актуелни изазови за здравље биљака код нас и окружењу“

Ел. пошта Штампа
Руководство Управе БиХ за заштиту здравља биља са сарадницима је присуствовало одржавању 14. Симпозијума о заштити биља у Босни и Херцеговини. Симпозијум је одржан у организацији Друштва за заштиту биља Босне и Херцеговине у периоду од 07.-09.11.2017. године у Мостару. 
Управа је имала активну улогу у суорганизацији Симпозијума. У оквиру истог, између осталог, одржан је и округли сто на тему „Карантински штетни организми – Актуелни изазови за здравље биљака код нас и окружењу“.  

Еминентни стручњаци из ове области су кроз презентације упознали присутне о свим аспектима наведене тематике, након чега се водила конструктивна дискусија.  
Констатовано је да је контрола штетних организама, односно стални надзор над штетним организама биља од велике важности за Босну и Херцеговину, те да је стални систем надзора (системске контроле) неопходан да би се утврдио статус здравља биља на територији Босне и Херцеговине и извршила рана детекција штетних организама који нису присутни у Босни и Херцеговини а за чије присуство постоје услови. Све наведено би резултирало брзим и одговарајућим активностима које се могу предузети повећавајући могућност њихове контроле, утврђивању мјера и ерадикације.

Прикупљање података на координиран и уједначен начин је од суштинског значаја за олакшање извоза на страна тржишта и планирања ефективног управљања утврђеним штетним организмима, што је један од приоритета Управе у будућем раду, а у координацији са надлежним институцијама ентитета и Брчко дистрикта БиХ.