Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održan okrugli sto na temu „Karantinski štetni organizmi - Aktuelni izazovi za zdravlje biljaka kod nas i okruženju“

E-mail Ispis
Rukovodstvo Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja sa saradnicima je prisustvovalo održavanju 14. Simpozijuma o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Simpozijum je održan u organizaciji Društva za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine u periodu od 07.-09.11.2017. godine u Mostaru. 

Uprava je imala aktivnu ulogu u suorganizaciji Simpozijuma. U okviru istog, između ostalog, održan je i okrugli sto na temu „Karantinski štetni organizmi – Aktuelni izazovi za zdravlje biljaka kod nas i okruženju“.  

Eminentni stručnjaci iz ove oblasti su kroz prezentacije upoznali prisutne o svim aspektima navedene tematike, nakon čega se vodila konstruktivna diskusija.  
Konstatovano je da je kontrola štetnih organizama, odnosno stalni nadzor nad štetnim organizama bilja od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu, te da je stalni sistem nadzora (sistemske kontrole) neophodan da bi se utvrdio status zdravlja bilja na teritoriji Bosne i Hercegovine i izvršila rana detekcija štetnih organizama koji nisu prisutni u Bosni i Hercegovini a za čije prisustvo postoje uslovi. Sve navedeno bi rezultiralo brzim i odgovarajućim aktivnostima koje se mogu preduzeti povećavajući mogućnost njihove kontrole, utvrđivanju mjera i eradikacije.

Prikupljanje podataka na koordiniran i ujednačen način je od suštinskog značaja za olakšanje izvoza na strana tržišta i planiranja efektivnog upravljanja utvrđenim štetnim organizmima, što je jedan od prioriteta Uprave u budućem radu, a u koordinaciji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH.