Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održana obuka na temu „Post kontrola sadnog materijala voća i vinove loze“

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je u okviru Projekta „Institucionalna podrška sertfikovanju i kontroli sadnog materijala“, podržanom od strane Republike Češke – (Češke Razvojne agencije i Instituta za testiranje i kontrolu u poljoprivredi), dana 24.10.2017. godine organizovala obuku na temu „Post kontrola sadnog materijala voća i vinove loze“. Obuka je održana u rasadniku „Dominant“ d.o.o. Čapljina.

Učesnici obuke su bili stručna lica i inspektori koji rade kontrolu i sertifikovanje sadnog materijala u Bosni i Hercegovini  kao i predstavnici Uprave.

Ova obuka predstavlja još jedan korak ka uspostavljanju funkcionalnog sistema sertifikovanja sadnog materijala u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je cilj ovog Projekta osim uspostavljanja matičnjaka i proizvodnje sertifikovanog sadnog materijala, uklanjanje izvoznih barijera i rješavanje stanja na domaćem tržištu. 

Tokom obuke, eminentni stručnjaci iz oblasti kontrole i sertifikovanja sadnog materijala, Peter Bolelucki i David Beneš iz Republike Češke su prisutnima predstavili proceduru kontrole proizvodnje i post-kontrole sadnog materijala voća i vinove loze.