Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održana radionica na temu „Procjena zdravstvenog stanja šuma u vezi sa štetnim organizmima“

E-mail Ispis
Dana, 24.10.2017. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je uz podršku Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, koristeći TAIEX instrument tehničke pomoći organizovala radionicu na temu „Procjena zdrastvenog stanja šuma u vezi sa štetnim organizmima“. Radionica je održana u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu.

Radionici su, osim predstavnika Uprave, prisustvovali fitosanitarni i šumarski inspektori inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Studijskog programa Šumarstvo Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Radionica je održana s ciljem poboljšanja kapaciteta nadležnih organa i institucija na državnom i entitetskom nivou za upravljanje šumama sa fokusom na ranu detekciju štetnih organizama (Anaplophora glabripennis; Anaplophora chinensis; Bursaphelencus xylophilus; Dryocosmus kuriphilus; Agrilus planipennis), kao i na aktivnosti koje se trebaju preduzeti s ciljem ublažavanja rizika.
Tokom radionice, eminentni stručnjaci iz oblasti šumarske entomologije, Dr Matteo Maspero iz Italije i Dr Hugo Mas iz Španije, su kroz prezentacije prisutnima predstavili praktična iskustva zemalja iz kojih dolaze, kroz prošle i sadašnje strategije upravljanja rizicima od ulaska i uspostave (odomaćenja) štetnih organizama značajnih za šume. Naglasak je stavljen na bolest ubrzanog uvenuća bora koju uzorokuje borova nematoda (Bursaphelencus xylophilus) koja je najozbiljnije oboljenje kod šumskih vrsta u svijetu. Ova bolest prouzrokuje velike štete za šumske površine, krajolik i ekološku okolinu jedne zemlje. Porijeklo vodi iz Sjeverne Amerike, a danas je prisutna u Evropi i Istočnoj Aziji i važi za globalnog karantinskog štetnika.   
Pored navedenog diskutovalo se i o međunarodnoj trgovini kao jednom od najvećih rizika od unošenja novih invazivnih vrsta, posebno kada se govori o drvenom materijalu za pakovanje.

Na radionici predavači su se dotakli i teme klimatskih promjena i zagađenja okoline u pratnji raznih biotičkih i abiotičkih faktora koji direktno ili indirektno uzrokuju propadanje šumskih ekosistema, jer jednom kada se novi štetni organizam odnosno bolest udomaće, razmjera njihovog uticaja će biti određena nizom faktora (temperatura, klima, vrste bilja i sl.).

Radionica je završena sa konstatacijom da svi uključeni u sistem osiguranja zdravlja bilja imaju jedinstven cilj, a to je rana detekcija štetnih organizama sa zaključkom: „ ukoliko tražimo štetni organizam imamo šansu da nešto uradimo a ukoliko ga pronađemo u tom slučaju ga moramo „ uhvatiti“ i tu već nastaju veliki problemi sa kojima se mora suočiti“.