Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja prisustvovali zasjedanju Vijeća UPOV

E-mail Ispis
Predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja su, u periodu od 25.-26.10.2017 godine, prisustvovali, ispred Bosne i Hercegovine, sjednici Vijeća UPOV-a u Ženevi. Vijeću se obratila pozdravnim govorom Mirjana Brzica, šef Odjeljenja za sjeme i sadni materijal i zaštitu novih sorti u Upravi. U kratkom pozdravnom govoru gospođa Brzica je izrazila zahvalnost za pruženu pomoć pri pristupanju Bosne i Hercegovine članstvu Međunarodnoj konvenciji o zaštiti novih biljnih sorti (UPOV konvencija), ali je i potvrdila spremnost Bosne i Hercegovine da preuzme i sprovede sve aktivnosti koje nalaže Konvencija.
Deponovanjem Instrumenta o ratifikaciji, Bosna i Hercegovina je postala 75. država članica UPOV konvencije, čime je završen desetogodišnji proces pristupanja Konvenciji, što je bila poslednja multilateralna obaveza Bosne i Hercegovine u Legislativnom akcionom planu za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Misija UPOV-a je da obezbijedi i promoviše efikasan sistem zaštite prava oplemenjivača što će sigurno da podstakne razvoj novih sorti bilja. Članstvo u UPOV-u i investiranje u oplemenjivanje bilja donosi veći broj i bolje sorte za poljoprivredne proizvođače, povećan prihod za poljoprivrednike, ruralni razvoj, a sa uvođenjem UPOV sistema omogućava se razvoj novog izvora konkurentnosti na stranim tržištima.