Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

UPOV

Ел. пошта Штампа

Босна и Херцеговина и Конвенција UPOV Акт.1991.

 

Предсједништво Босне и Херцеговине је на 35. сједници одржаној 10. маја 2017. године донијело Одлуку о ратификацији Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти (UPOV) чиме је омогућено приступање  чланству у Медународној унији за заштиту нових биљних сорти (UPOV).

Конвенција UPOV омогућава да државе чланице признају достигнућа ствараоца нове биљне сорте, омогућавајући му ексклузивно право на својину, као и да осигура и промовише заштиту биљних сорти с циљем стварања нових квалитетних сорти.

Стварање нових сорти је дуготрајан процес у коме је неопходно примијенити искуство и знања из области генетике, оплемењивања биља, биљне физиологије, молекуларне биологије, уз улагање великих материјалних и финансијских средстава. Застита биљних сорти је вид заштите интелектуалне својине.

Да би се оплемењивачима, односно носиоцима права оплемењивача биљних сорти, омогућило да врате средства која су уложили у стварање сорте и остваре добит, уведена је заштита биљних сорти  као један од облика заштите интелектуалне својине. На тај начин оплемењивачи се стимулишу да интензивирају рад на стварању нових сорти, чиме би се директно подстакао развој домаће пољопривреде и побољшање производње хране и сировина. Конвенција UPOV дефинише основне принципе заштите биљних сорти који морају бити укључени у националне законе. Чланство Босне и Херцеговине у UPOV-у и регулисање питања заштите свих облика интелектуалне својине, у коју спада и заштита права оплемењивача биљних сорти, један је од предуслова да Босна и Херцеговина, осим чланства у UPOV -у, постане чланица Свјетске трговинске организације (WТО) и Европске уније.

Мисија UPOV -а је да обезбиједи и промовише ефикасан систем заштите биљних сорти с циљем да подстакне развој нових сорти биља. Чланство у UPOV -у и инвестирање у оплемењивање биљадоноси већи број и боље сорте за пољопривредне произвођаче, повећан приход за пољопривреднике, рурални развој а са увођењем UPOV система омогућава се развој новог извора конкурентности на страним трзиштима. Приступ страним биљним сортама унапређује домаће оплемењивачке програме. Чланство такође доноси и национални третман на територији чланице за држављане и особе са пребивалиштем у било којој чланици. Заштита се односи на сав репродукциони материјал, убрани материјал ако је добијен неовлашћеном употребом репродукционог материјала, осим ако је оплемењивач имао разумне могућности да користи своје право.

UPOV је организација Уједињених нација са сједиштем у Женеви, дио Свјетске организације за интелектуалну својину (World Intel­lectual Property Organization – WIPO) чија је главна активност унапређење међународне усклађености и сарадње између држава чланица.

 

Одлукa о ратификацији Међународне конвенције о заштити нових биљних сорти (UPOV)