Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

UPOV

E-mail Ispis

Bosna i Hercegovina i Konvencija UPOV Act.1991.

 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 10. maja 2017. godine donijelo Odluku o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti (UPOV) čime je omogućeno pristupanje  članstvu u Medunarodnoj uniji za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV).

Konvencija UPOV omogućava da države članice priznaju dostignuća stvaraoca nove biljne sorte, omogućavajući mu ekskluzivno pravo na svojinu, kao i da osigura i promoviše zaštitu biljnih sorti s ciljem stvaranja novih kvalitetnih sorti.

Stvaranje novih sorti je dugotrajan proces u kome je neophodno primijeniti iskustvo i znanja iz oblasti genetike, oplemenjivanja bilja, biljne fiziologije, molekularne biologije, uz ulaganje velikih materijalnih i finansijskih sredstava. Zastita biljnih sorti je vid zaštite intelektualne svojine.

Da bi se oplemenjivačima, odnosno nosiocima prava oplemenjivača biljnih sorti, omogućilo da vrate sredstva koja su uložili u stvaranje sorte i ostvare dobit, uvedena je zaštita biljnih sorti  kao jedan od oblika zaštite intelektualne svojine. Na taj način oplemenjivači se stimulišu da intenziviraju rad na stvaranju novih sorti, čime bi se direktno podstakao razvoj domaće poljoprivrede i poboljšanje proizvodnje hrane i sirovina. Konvencija UPOV definiše osnovne principe zaštite biljnih sorti koji moraju biti uključeni u nacionalne zakone. Članstvo Bosne i Hercegovine u UPOV-u i regulisanje pitanja zaštite svih oblika intelektualne svojine, u koju spada i zaštita prava oplemenjivača biljnih sorti, jedan je od preduslova da Bosna i Hercegovina, osim članstva u UPOV-u, postane članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Evropske unije.

Misija UPOV-a je da obezbijedi i promoviše efikasan sistem zaštite biljnih sorti s ciljem da podstakne razvoj novih sorti bilja. Članstvo u UPOV-u i investiranje u oplemenjivanje biljadonosi veći broj i bolje sorte za poljoprivredne proizvođače, povećan prihod za poljoprivrednike, ruralni razvoj a sa uvođenjem UPOV sistema omogućava se razvoj novog izvora konkurentnosti na stranim trzištima. Pristup stranim biljnim sortama unapređuje domaće oplemenjivačke programe. Članstvo takođe donosi i nacionalni tretman na teritoriji članice za državljane i osobe sa prebivalištem u bilo kojoj članici. Zaštita se odnosi na sav reprodukcioni materijal, ubrani materijal ako je dobijen neovlašćenom upotrebom reprodukcionog materijala, osim ako je oplemenjivač imao razumne mogućnosti da koristi svoje pravo.

UPOV je organizacija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Ženevi, dio Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (World Intelectual Property Organization – WIPO) čija je glavna aktivnost unapređenje međunarodne usklađenosti i saradnje između država članica.

 

Odluka o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti (UPOV)