Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

РАТИФИКОВАНА UPOV КОНВЕНЦИЈА

Ел. пошта Штампа

Предсједништво Босне и Херцеговине је на 35. редовној сједници, одржаној 10. маја 2017. године донијело Одлуку о ратификацији Међународне конвенције за заштиту нових биљних сорти (UPOV) од 02. децембра 1961., текст измијењен у Женеви 10. новембра 1972., 23.октобра 1978. и 19.марта 1991. године. Одлука је објављена у „Службеном гласнику БиХ – Међународни уговори“, број 04/17, дана 01. јуна 2017. године и ступила је на снагу даном објаве.