Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

RATIFIKOVANA UPOV KONVENCIJA

E-mail Ispis

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 35. redovnoj sjednici, održanoj 10. maja 2017. godine donijelo Odluku o ratifikaciji Međunarodne konvencije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV)  od 02. decembra 1961., tekst izmijenjen u Ženevi 10. novembra 1972., 23.oktobra 1978. i 19.marta 1991. godine.  Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori“, broj 04/17, dana 01. juna 2017. godine i stupila je na snagu danom objave.