Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održan stručno edukativni skup „Pčela i čovjek zajedno za bolje sutra“

E-mail Ispis
U Cazinu je 16.02.2017. godine  održan Stručno edukativni skup  pod motom „Pčela i čovjek zajedno za bolje sutra“. Skup je organizovao Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona  u saradnji sa Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja i Twinning projektom IPA 2012 EU-FITO-BIH. 
Jedan od organizatora skupa je bilo Udruženje pčelara „Kesten“.  Na skupu je bilo prisutno oko 70 učesnika i to pčelara i proizvođača voća (voćara) prije svega proizvođača maline. Glavni cilj skupa je bio da se pojasni pravilna  primjena sredstava za zaštitu bilja na način da je najmanje škodljiva za pčele.  Šef Odjeljenja za fitofarmaceutska sredstva i mineralna đubriva u Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja Snežana Akulović je prezentovala zakonsku regulativu u ovoj oblasti. Rezidentni twinning savjetnik Dr Eligio Malusa je predstavio Evropska iskustva u ovoj oblasti. Nakon predavanja u sadržajnoj diskusiji  predavači su prisutnima nastojali dati odgovore na mnogobrojna pitanja i dileme iz pčelarske i voćarske prakse. 
Na osnovu odziva i interesovanja sa ovog skupa može se zaključiti da je neophodno održati još ovakvih skupova jer je očigledno da pčelari i proizvođači trebaju edukaciju u ovoj oblasti.