Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Основни подаци

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке Савјета министара из 2004.године, основана је Управа БиХ за заштиту здравља биља („Службени гласник БиХ“ број 23/04), са сједиштем у Сарајеву, као управна организација у саставу Министарства вањске трговине и економских односа.

Управа је национално тијело за заштиту здравља биља, надлежно за координацију и контакте у вези са питањима која се односе на заштиту биља, као и одредбе које произилазе из Међународне конвенције о заштити биља („Службени гласник БиХ 8/2003, ) коју је БиХ ратификовала 2003. године али и домаћег законодавства:
● Закона о заштити здравља биља, („Службени гласник БиХ“, број 23/03 ), којим се осигурава заштита здравља биља, спречавање појаве уношења и ширења штетних организама, као и борба против штетних организама увођењем мјера за заштиту биља, биљних производа и других регулисаних објеката на подручју Босне и Херцеговине и друга питања од значаја за заштиту здравља биља.
● Закона о фитофармацеутским средствима,(„Службени гласник БиХ“, 49/2004,), којим се уређује регистрација, промет и надзор активних материја те остала питања везана за фитофармацеутска средства.
● Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака („Службени гласник БиХ“, број 3/05,), који прописује услове за производњу, припрему стављања у промет, увоз и стављање у промет сјемена и садног материјала пољопривредних биљака и друга питања значајна за ову област.
● Закона о заштити нових сорти („Службени гласник БиХ“, број 46/04,), којим се прописује поступак заштите нових сорти биљака, те добивање и заштита оплемењивачког права.
● Закона о минералним ђубривима („Сл. гл. БиХ“, број 46/04,), којим се уређују услови за састав, квалитет и означавање минералних ђубрива која се стављају у промет као и њихову употребу.

Управа БиХ за заштиту здравља биља има бројне задатке и обавезе које произилазе из Међународне конвенције о заштити здравља биља, Закона о заштити здравља биља,( „Сл.гл.БиХ“, број 23/03), Закона о фитофармацеутским средствима,који је у великој мјери усклађен са Директивом 91/414/ЕЕЦ („Сл. гл. БиХ“, број 46/04), Закона о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака( „Сл. гл. БиХ“, број 3/05), Закона о заштити нових сорти („Сл. гл. БиХ“, број 46/04) и Закона о минералним ђубривима ( „Сл. гл. БиХ“, број 46/04).

Заштита биља од штетних орагнизама је потребна из бројних разлога, прије свега ради избјегавања умањења приноса али и повећања пољопривредне производње. Надлежност Управе БиХ за заштиту здравља биља и њени задаци су јасно дефинисани Одлуком о оснивању Управе, Међународном Конвенцијом и одредбама усвојених закона.