Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Ел. пошта Штампа
 СВИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА  ВОЋА И ПОВРЋА КОЈИ ИЗВОЗЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
 

1. Дана 20.10.2016. године потписан је Протокол за осигурање фитосанитарних захтјева између  Министарства спољне  трговине и економских односа Босне и Херцеговине и Федералне службе за ветеринарски и фитосанитарни надзор (Руска Федерација) приликом међусобних испорука производа високог фитосанитарног ризика. У складу са тачком 8. Протокола која гласи: „БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА СТРАНА ЋЕ ВРШИТИ ДОБРОВОЉНУ РЕГИСТРАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧ (ФАРМЕРА) И ИЗВОЗНИКА ПРОИЗВОДА ВИСОКОГ ФИТОСАНИТАРНОГ РИЗИКА У РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ И СЛАТИ СПИСКОВЕ РУСКОЈ СТРАНИ“. 

2. У складу са тачком 10. Протокола која гласи: „СТРАНА БИХ ЋЕ ОБЕЗБЈЕДИТИ ПРИСУСТВО ЕТИКЕТА НА ПАКОВАЊИМА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВИСОКОГ ФИТОСАНИТАРНОГ РИЗИКА НА КОЈОЈ ЋЕ БИТИ НАЗНАЧЕН ИЗВОЗНИК“.                

3. У складу са тачком 9. Протокола која гласи: БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА СТРАНА ЋЕ УНОСИТИ У ПОЉЕ У „ДОПУНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА“ ФИТОСАНИТАРНОГ ЦЕРТИФИКАТА НАЗИВ И АДРЕСУ ПРОИЗВОЂАЧА (ФАРМЕРА) ПРОИЗВОДА ВИСОКОГ ФИТОСАНИТАРНОГ РИЗИКА.

У складу са наведеним, потребно је да сви извозници хитно доставе, надлежним ентитетским  министарствима пољопривреде и Одјељењу за пољопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ, (у даљем тексту: надлежне институције) списак са подацима о властитим мјестима производње као и списак са подацима својих коопераната (произвођача) од којих откупљују производе високог фитосанитарног ризика, на образцу 1 у прилогу овог Обавјештења. Попуњен образац са наведеним подацима мора бити овјерен и потписан од стране одговорног лица извозника. Копију попуњеног, потписаног и овјереног обрасца надлежне институције прослијеђују електронски путем маил инспекторатима ентитета и Брчко дистрикта БиХ у циљу контроле и Управи Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља ради успостављања јединствене евиденције о извозницима, произвођачима и производњи и слања спискова руској страни.

УБУДУЋЕ СВАКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИТОСАНИТАРНОГ ЦЕРТИФИКТА У ПРИЛОГУ МОРА САДРЖАВАТИ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ (НАЗИВ И АДРЕСУ ПРОИЗВОЂАЧА), КАКО БИ НАДЛЕЖНИ ФИТОСАНИТАРНИ ИНСПЕКТОР МОГАО УНИЈЕТИ НАЗИВ И АДРЕСУ ПРОИЗВОЂАЧА (ФАРМЕРА) ПРОИЗВОДА ВИСОКОГ ФИТОСАНИТАРНОГ РИЗИКА У РУБРИКУ “ДОПУНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА“.

У СЛУЧАЈУ НЕИЗВРШЕЊА НАВЕДЕНИХ ЗАХТЈЕВА ИЗ ТАЧКЕ 1. 2. и 3., ПОШИЉКЕ ПРОИЗВОДА НЕЋЕ ДОБИТИ ДОЗВОЛУ ЗА УВОЗ НА ТЕРИТОРИЈУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

У прилогу: Образац 1