Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

OBAVJEŠTENJE

E-mail Ispis
SVIM PROIZVOĐAČIMA  VOĆA I POVRĆA  KOJI IZVOZE ZA PODRUČJE RUSKE FEDERACIJE

1.  Dana 20.10.2016. godine potpisan je Protokol za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između  Ministarstva spoljne  trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Ruska Federacija) prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika. U skladu sa tačkom 8. Protokola koja glasi: „BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANA ĆE VRŠITI DOBROVOLJNU REGISTRACIJU PROIZVOĐAČ (FARMERA) I IZVOZNIKA PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA U RUSKU FEDERACIJU I SLATI SPISKOVE RUSKOJ STRANI“.

2. U skladu sa tačkom 10. Protokola koja glasi: „STRANA BIH ĆE OBEZBJEDITI PRISUSTVO ETIKETA NA PAKOVANJIMA BILJNE PROIZVODNJE VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA NA KOJOJ ĆE BITI NAZNAČEN IZVOZNIK“.                

3. U skladu sa tačkom 9. Protokola koja glasi: BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANA ĆE UNOSITI U POLJE U „DOPUNSKA DEKLARACIJA“ FITOSANITARNOG CERTIFIKATA NAZIV I ADRESU PROIZVOĐAČA (FARMERA) PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA.

U skladu sa navedenim, potrebno je da svi izvoznici hitno dostave, nadležnim entitetskim  ministarstvima poljoprivrede i Odjeljenju za poljoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, (u daljem tekstu: nadležne institucije) spisak sa podacima o vlastitim mjestima proizvodnje kao i spisak sa podacima svojih kooperanata (proizvođača) od kojih otkupljuju proizvode visokog fitosanitarnog rizika, na obrazcu 1 u prilogu ovog Obavještenja. Popunjen obrazac sa navedenim podacima mora biti ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog, potpisanog i ovjerenog obrasca nadležne institucije proslijeđuju elektronski putem mail inspektoratima entiteta i Brčko distrikta BiH u cilju kontrole i Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja radi uspostavljanja jedinstvene evidencije o izvoznicima, proizvođačima i proizvodnji i slanja spiskova ruskoj strani.

UBUDUĆE SVAKI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE FITOSANITARNOG CERTIFIKTA U PRILOGU MORA SADRŽAVATI TRAŽENE PODATKE (NAZIV I ADRESU PROIZVOĐAČA), KAKO BI NADLEŽNI FITOSANITARNI INSPEKTOR MOGAO UNIJETI NAZIV I ADRESU PROIZVOĐAČA (FARMERA) PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA U RUBRIKU “DOPUNSKA DEKLARACIJA“.

U SLUČAJU NEIZVRŠENJA NAVEDENIH ZAHTJEVA IZ TAČKE 1. 2. i 3., POŠILJKE PROIZVODA NEĆE DOBITI DOZVOLU ZA UVOZ NA TERITORIJU RUSKE FEDERACIJE

U prilogu: Obrazac 1