Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održane radionice na temu „Izrada smjernica za OECD certifikaciju“

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u okviru Twinning projekta IPA 2012 EU-FITO-BIH, organizovala je radionice na temu „Izrada smjernica za OECD certifikaciju“. Radionice su održane 29. februara i 1. marta na Poljoprivrednom institutu u Banja Luci i 3. i 4. marta 2016. godine u Federalnom zavodu za poljoprivredu na Butmiru.
 Na radionicama su prisustvovali, osim predstavnika Uprave, predstavnici Poljoprivrednog instituta u Banja Luci, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar. Tokom radionica finalizirana su dva dokumenta u vezi OECD certifikacije i to: Smjernice za inspekciju žita autogamnih i alogamnih usjeva i Smjernice za provjeru kontrolnog polja autogamnih i alogamnih usjeva žita. Smjernice se odnose na način kontrole i post kontrole sjemenskih usjeva i na postupke uzorkovanja.  
U okviru održavanja radionice na Butmiru, u saradnji sa Federalnim zavodom za poljoprivredu održana je i prezentacija poljoprivrednim proizvođačima i uvoznicima o načinu certificiranja i obavljanju službenog nadzora sjemenskih usjeva u skladu sa novim Pravilnikom o službenom nadzoru sjemenskih usjeva. Tokom prezentacije prisutni su upoznati sa načinom podnošenja prijava za certificiranje, načinom etiketiranja i izdavanja certifikata.