Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Objavljena Ispravka u Pravilniku o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u skladu sa članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 11/05, 58/14 i 60/14), dala je Ispravku u Pravilniku o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 83/13). Ispravka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 09/16, dana 12.02.2016. godine.