Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Одржана радионица на тему „Заштита права оплемењивача са фокусом на кориштење фармеровог сјемена“

Ел. пошта Штампа
У оквиру ТАИЕX програма за 2015. годину одржана је радионица на тему „ Заштита права оплемењивача са фокусом на кориштење фармеровог сјемена“. Радионица је одржана дана 11.02.2016. године у Бања Луци. 
Циљ одржавања радионице је био да се учесници упознају о заштити биљних сорти и Директивом ЕУ 2100/94 са фокусом на фармерово сјеме. Радионици су, осим представника Управе, присуствовали представници надлежних ентитетских органа и Брчко дистрикта БиХ, пољопривредних института, представници добављача који се баве производњом сјемена и удружења пољопривредних произвођача. Предавачи су били експерти из земаља Европске уније. Током радионице презентовани су системи заштите биљних сорти и прописи за кориштење фармеровог сјемена, оплемењивачко право и кориштење фармеровог сјемена у Европској унији. Такође, презентована је важност заштите биљних сорти и заштите интелектуалног власништва за биљне сорте, као и процес подношења захтјева за додјелу оплемењивачког права, попис врста  на које се односе необавезна изузећа, обавезе  произвођача и мониторинг.
Кроз презентације направљен је и пресјек важности фармеровог сјемена и цертификованог сјемена, употребна вриједност сјемена и најбоља пракса за надзор над кориштенејм фармеровог сјемена.