Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Objavljen Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je objavila Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Spisak je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 06/16, dana 29.01.2016. godine.
 Danom stupanja na snagu ovog Spiska prestaje važiti Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15. Spisak stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Spisak možete preuzeti OVDE