Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održan sastanak koordinacione grupe za izradu Metodologije za službeni nadzor sadnog materijala voća

E-mail Ispis
U organizaciji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, u okviru Projekta „Institucionalna podrška sertificiranju i kontroli sadnog materijala“, održan je sastanak koordinacione grupe za izradu Metodologije za službeni nadzor sadnog materijala voća.
 Sastanak je održan u periodu od 26.-27. novembra 2015. godine u Sarajevu. Metodologija za službeni nadzor sadnog materijala voća će služiti kao priručni dokument osobama uključenim u službeni nadzor, a uključivaće sve praktične aspekte službenog nadzora sadnog materijala voća.