Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Одржане радионице на тему „Потенцијалне фитосанитарне пријетње на шумском, украсном и хортикултурном биљу“

Ел. пошта Штампа
У оквиру Twinning пројекта „Даље јачање капацитета у фитосанитарном сектору из области средстава за заштиту биља, здравља биља, сјемена и садног материјала, укључујући фитосанитарне лабораторије и фитосанитарну инспекцију“ одржане су радионице на тему „Потенцијалне фитосанитарне пријетње на шумском, украсном и хортикултурном биљу“.  Радионице су одржане у периоду од 05.-09.10.2015. године у Сарајеву, Тузли, Бања Луци и Мостару.
Радионице су одржане с циљем покретања информативне кампање у Босни и Херцеговини у сврху јачања свијести грађана и власника биља, посебно власника приватних башти и предузећа који брину о јавном зеленилу, о потенцијалним карантинским штетним организмима који могу утицати на шумско, украсно и хортикултурно биље (нпр. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, азијске стрижибубе – Anoplophora chinensis  и  Anoplophora glabripenis). Током предавања, кроз презентације међународних експерата, присутни су упознати о утицају  Anoplophorе spp. на шумско и украсно биље преносећи искуство Италије и Европе, о новим фитосанитарним пријетњама у вези са глобализацијом, те на који начин општине могу подржати надзор над штетним организмима.
Свјетска искуства показују како је у спрјечавању ширења карантинских штетних организама кључно њихово рано откривање, за што је потребно обезбиједити адекватан ниво информисаности  грађана и релевантних субјеката у друштву. Како би се у случају уношења ових штетних организама у Босну и Херцеговину успјешно спријечило њихово ширење, изузетно је важно да буду што прије откривени. Појава било које од наведених врста у Босни и Херцеговини је могућа, те стога овакве информативне кампање представљају важну комуникацију са грађанима и релевантним актерима у локалним заједницама у циљу размјене одговарајућих и корисних информација и знања.