Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održane radionice na temu „Potencijalne fitosanitarne prijetnje na šumskom, ukrasnom i hortikulturnom bilju“

E-mail Ispis
U okviru Twinning projekta „Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarnu inspekciju“ održane su radionice na temu „Potencijalne fitosanitarne prijetnje na šumskom, ukrasnom i hortikulturnom bilju“.
Radionice su održane u periodu od 05.-09.10.2015. godine u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru.
Radionice su održane s ciljem pokretanja informativne kampanje u Bosni i Hercegovini u svrhu jačanja svijesti građana i vlasnika bilja, posebno vlasnika privatnih bašti i preduzeća koji brinu o javnom zelenilu, o potencijalnim karantinskim štetnim organizmima koji mogu uticati na šumsko, ukrasno i hortikulturno bilje (npr. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, azijske strižibube – Anoplophora chinensis  i  Anoplophora glabripenis). Tokom predavanja, kroz prezentacije međunarodnih eksperata, prisutni su upoznati o uticaju  Anoplophore spp. na šumsko i ukrasno bilje prenoseći iskustvo Italije i Evrope, o novim fitosanitarnim prijetnjama u vezi sa globalizacijom, te na koji način opštine mogu podržati nadzor nad štetnim organizmima.
Svjetska iskustva pokazuju kako je u sprječavanju širenja karantinskih štetnih organizama ključno njihovo rano otkrivanje, za što je potrebno obezbijediti adekvatan nivo informisanosti  građana i relevantnih subjekata u društvu. Kako bi se u slučaju unošenja ovih štetnih organizama u Bosnu i Hercegovinu uspješno spriječilo njihovo širenje, izuzetno je važno da budu što prije otkriveni. Pojava bilo koje od navedenih vrsta u Bosni i Hercegovini je moguća, te stoga ovakve informativne kampanje predstavljaju važnu komunikaciju sa građanima i relevantnim akterima u lokalnim zajednicama u cilju razmjene odgovarajućih i korisnih informacija i znanja.