Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Објављена Инструкција о начину прегледа пошиљака меркантилног кромпира намијењеног извозу и издавању фитосанитарних сертификата у Босни и Херцеговини

Ел. пошта Штампа
Управа БиХ за заштиту здравља биља, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта,  је донијела Инструкцију о начину прегледа пошиљака меркантилног кромпира намијењеног извозу и издавању фитосанитарних сертификата у Босни и Херцеговини. Инструкција  је објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 73/15, дана 15.09.2015. године. Инструкција ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“.