Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Objavljena Instrukcija o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namijenjenog izvozu i izdavanju fitosanitarnih sertifikata u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta,  je donijela Instrukciju o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namijenjenog izvozu i izdavanju fitosanitarnih sertifikata u Bosni i Hercegovini. Instrukcija  je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15, dana 15.09.2015. godine. Instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.