Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Одржана студијска посјета Републици Чешкој

Ел. пошта Штампа
У периоду од 29.06.2015. године до 03.07.2015. године, у оквиру  Пројекта „Институционална подршка цертифицирању и контроли садног материјала у складу са захтјевима ЕУ“ финасираног од стране Чешке развојне агенције у УСАИД/СИДА ФАРМА Пројекта, организована је студијска посјета Републици Чешкој.
Учествовало је 11 учесника из Босне и Херцеговине - представници инспектората Републике Српске, Федерације БиХ, Брчко дистрикта БиХ, Управе БиХ за заштиту здравља биља и Фарма Пројекта. Обуку су одржали  експерти из области производње и контроле садног материјала из Републике Чешке. Ово је била практична обука инспектора у расадницима током које су прегледани поједини расадници, предочена је производња по врстама, сортама, начину производње, надзора, узорковања и слања узорака садног материјала на анализу, као и издавање биљних пасоша, како би се добила јаснија слика у производњи и контроли садног материјала и дале смјернице за производњу и контролу у БиХ.