Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održana studijska posjeta Republici Češkoj

E-mail Ispis
U periodu od 29.06.2015. godine do 03.07.2015. godine, u okviru  Projekta „Institucionalna podrška certificiranju i kontroli sadnog materijala u skladu sa zahtjevima EU“ finasiranog od strane Češke razvojne agencije u USAID/SIDA FARMA Projekta, organizovana je studijska posjeta Republici Češkoj. 
Učestvovalo je 11 učesnika iz Bosne i Hercegovine - predstavnici inspektorata Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i Farma Projekta. Obuku su održali  eksperti iz oblasti proizvodnje i kontrole sadnog materijala iz Republike Češke. Ovo je bila praktična obuka inspektora u rasadnicima tokom koje su pregledani pojedini rasadnici, predočena je proizvodnja po vrstama, sortama, načinu proizvodnje, nadzora, uzorkovanja i slanja uzoraka sadnog materijala na analizu, kao i izdavanje biljnih pasoša, kako bi se dobila jasnija slika u proizvodnji i kontroli sadnog materijala i dale smjernice za proizvodnju i kontrolu u BiH.