Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Predstavljen Projekat „Jačanje sistema zaštite prava oplemenjivača“

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, zajedno sa Ambasadom Holandije  inicirala je pokretanje projekta „Jačanje sistema zaštite prava oplemenjivača“ kojeg je odobrila Vlada Holandije.
Projekat je odobren na period od godinu dana i biće implementiran od strane  Holanske inspekcijske službe za hortikulturu - Naktuinbouw i Ministarstva za ekonomske poslove Holandije, a korisnici projekta su Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, entietska ministarstva poljoprivrede i Odjeljenje za poljoprivredu Brčko distrikta BiH, poljoprivredni zavodi i institut. S tim u vezi u dana, 26.06.2015. godine u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja  je održan prvi pripremni sastanak u vezi  implementacije Projekta,  na kojem su bili prisutni predstavnici ministarstava poljoprivrede entiteta i predstavnici poljoprivrednih instituta i zavoda, kao i eksperti iz Nizozemske. Tokom sastanka predstavljen je cilj projekta kojim će se omogućiti razvijanje sistema zaštite prava oplemenjivača. Takođe, je predstavljen značaj zaštite sorti i UPOV Konvencije. Projekat takođe treba da omogući jačanje saradnje i razmjenu ekspertiza izmjeđu BiH i Holandije a sve u cilju zaštite intelektualne svojine.