Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Učešće predstavnika Uprave na manifestaciji „Dani otvorenih polja ljubuškog mladog krompira“

E-mail Ispis
Dana 14.05.2015. godine u Ljubuškom se održavala manifestacija „Dani otvorenih polja ljubuškog mladog krompira“. Manifestaciju je organizovala Udruga poljodjelaca Županije Zapadnohercegovačke, a cilj manifestacije je bila promocija jedinstvenog proizvoda na bosanskohercegovačkim prostorima, kao i upoznavanje proizvođača sa zakonskim, tehnološkim i drugim preduslovima za proizvodnju i plasman proizvoda na tržište.   
Na manifestaciji, ispred Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, učešće su uzeli zamjenik direktora Seid Uzunović, savjetnica direktora Snežana Akulović, kao i stalni savjetnik Twinning projekta EU-FITO-BiH, Eligio Malusa. Kako je tema manifestacije bila „Sadašnjost i budućnost proizvodnje i prodaje mladog krompira“, događaj se održavao, između ostalog, u znaku dobijanja zelenog svjetla za izvoz krompira iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kao i u očekivanju objavljivanja odluke od strane Evropske komisije, kojom se odobrava izvoz. Značajan doprinos navedenom je dala Uprava, zajedno sa nadležnim institucijama i organima entiteta i Brčko distrikta BiH, a prije svega proizvođačima krompira, ispunjavanjem svih uslova i standarda da bi se omogućio izvoz.