Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održana konferencija povodom početka Twinning projekta IPA 2012

E-mail Ispis
Dana, 24.02.2015. godine u Sarajevu je održana konferencija povodom početka Twinning projekta pod nazivom „Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja i sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarne inspekcije“.

Cilj ovog projekta je da se ojača fitosanitarni sistem u Bosni i Hercegovini u skladu sa standardima Evropske unije, te da se na taj način pomogne da biljni proizvodi iz Bosne i Hercegovine budu konkurentniji na tržištu Evropske unije i međunarodnim tržištima, što će povećati uslove i mogućnosti za njihov izvoz.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, nadležnih instititucija BiH i organa entiteta i Brčko distrikta BiH iz ove oblasti, predstavnici poljoprivrednih proizvođača и др.
U uvodnom dijelu konferencije prisutnima su se obratiti otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH  dr Renzo Daviddi, Nj.E. Ruggero Corrias, ambasador Republike Italije u BiH, Nj.E. Andrzej Krawczyk, ambasador Republike Poljske u BiH, Radenko Radović, direktor Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Bruno Faraglia, direktor pri Ministarstvu poljoprivrede, hrane i šumarstva Italije i Jacek Zandarski iz Državnog inspektorata za zaštitu bilja i inspekciju sjemena Poljske.

Projekat finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 milion eura iz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA2012), i trajaće dvije godine.
Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva Italije vodeća je institucija iz zemlje članice EU koja realizuje projekat u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Poljske, Državnom inspekcijskom službom za zaštitu zdravlja bilja i sjemena Poljske, Informestom iz Italije, Institutom za istraživanje hortikulture iz Poljske, te korisničkim institucijama u BiH predvođenim Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja.