Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održane radionice na temu „Kontrola i sertifikacija sadnog materijala u skladu sa zahtjevima Evropske unije“

E-mail Ispis
U sklopu Projekta Češke razvojne agencije „Institucionalna podrška za uspostavljanje sistema za kontrolu i sertifikovanje sadnog materijala poljoprivrednog bilja“, Centralnog instituta za kontrolu i testiranje u poljoprivredi Republike Češke i Projekta FARMA održane su radionice na temu „Kontrola i sertifikacija sadnog materijala u skladu sa zahtjevima Evropske unije“. Radionice su održane 16. februara u Laktašima i 18. februara 2015. godine u Sarajevu.

Radionicama su prisustvovali proizvođači sadnog materijala poljoprivrednog bilja, predsavnici nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta BiH, naučno-istraživačkih institucija iz ove oblasti, predstavnici FARMA projekta i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, ukupno 58 učesnika.

Tokom održavanja radionica, kroz prezentacije održane od strane čeških eksperata iz Centralnog instituta za kontrolu i testiranje u poljoprivredi, prisutni su upoznati o sljedećem: Uopšte o Projektu; Državnoj upravi i pravnoj pozadini u procesu sertifikovanja poljoprivrednog bilja; Izvođenju službenih kontrola u oblasti biljne proizvodnje u češkom sistemu i NGO's udruženjima proizvođača u Češkoj i njihovom odnosu sa državnom upravom Češke.