Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Objavljen Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, je donijela Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 14/15, dana 17.02.2015. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti OVDE