Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Objavljena Instrukcija o označavanju i deklarisanju merkantilnog krompira

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je donijela Instrukciju o označavanju i deklarisanju merkantilnog krompira. Instrukcija je objavljena u „Službenom glasniku BiH, broj 83/14, dana 27.10.2014. godine. Instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH. Instrukciju možete preuzeti OVDE.