Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održan seminar na temu „Uzimanje uzoraka i analiza Genetski modifikovanih organizama u reproduktivnom materijalu poljoprivrednog bilja“.

E-mail Ispis
U okviru TAIEX programa 2014 organizovan je seminar na temu „Uzimanje uzoraka i analiza Genetski modifikovanih organizama (GMO) u reproduktivnom materijalu poljoprivrednog bilja“. Seminar je održan 07. oktobra  u Sarajevu i 08.oktobra 2014. godine u Banja Luci.
Seminaru su prisustvovali predstavnici nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta BiH, a predavači su bili eksperi iz ove oblasti iz zemalja Evropske unije. Tokom seminara, putem prezentacija, obuhvaćene su sljedeće teme: zakonodavstvo EU o GMO; opšti principi uzorkovanja GMO – uzorkovanje sjemena prema ISTA pravilima; oprema za uzorkovanje sjemena; detekcija GMO (ovlašteni i neovlašteni GMO); akreditacija prema ISO 17025 u laboratorijama za GMO; vrste, sorte, proizvodnja i uzgoj GMO; pravila etiketiranja i zahtjevi GMO; iskustvo sa GMO u EU (uključujući ovlaštene i neovlaštene GMO i laboratorije iz zemalja članica).