Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Objavljen Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strižibuba – Anoplophora chinensis (Foster)

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strižibuba – Anoplophora chinensis (Foster). Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 68/14, dana 01.09.2014. godine.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a počeće se primjenjivati od 01.01.2015. godine. Pravilnik možete preuzeti OVDE.