Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Obavještenje

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je donijela Program o izmjenama i dopuni programa posebnog nadzora(sistemske kontrole)karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2014.godinu. isti je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 54/14  Izmjene i dopunu Programa o izmjenama i dopuni programa posebnog nadzora(sistemske kontrole)karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2014.godinu možete preuzeti putem linka