Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Објављен Правилник о условима које морају да испуњавају овлашћене лабораторије за испитивање квалитета минералних ђубрива

Ел. пошта Штампа
Савјет министара Босне и Херцеговине, на 88. сједници, одржаној 19. марта 2014. године, донио је Правилник о условима које морају да испуњавају овлашћене лабораторије за испитивање квалитета минералних ђубрива. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, број 28/14, дана 14.04.2014. године.