Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Predstavljanje Projekta „Institucionalna podrška za uspostavljanje sistema za kontrolu i sertifikovanje sadnog materijala“

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja je inicirala pokretanje  Projekta kod Češke razvojne agencije i krajem 2013. godine Republika Češka je odobrila finansiranje Projekta „Institucionalna podrška za uspostavljanje sistema za kontrolu i sertifikovanje sadnog materijala“. Projekat će implementirati Centralni institut za nadzor i testiranje u poljoprivredi Republike Češke. Ovaj Projekat je podržan i od Projekta FARMA (USAID/SIDA).
Projekat je predstavljen predstavnicima nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta BiH i naučno-istraživačkih institucija iz ove oblasti na sastanku održanom 13.03.2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i viodoprivrede Republike Srpske u Banja Luci.
Uvodna izlaganja na sastanku su dali Radenko Radović, direktor Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Peter Vaculik, vođa Projekta i Benjamin Torić, predstavnik USAID/SIDA FARMA projekta.
Tokom sastanka Peter Vaculik je predstavio kompletan Projekat, nakon čega su izložene obaveze po osnovu EU zakonodavstva, trenutna situacija u rasadničkoj proizvodnji i voćarstvu u Republici Češkoj i trenutno stanje u rasadničkoj proizvodnji u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Osim navedenog predstavljeno je i zakonodavstvo BiH iz ove oblasti koje je harmonizovano sa EU zakonodavstvom. Obzirom da je Projekat odobren na period od tri godine, na sastanku su planirane aktivnosti do kraja 2014. godine.