Локација

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

Маршала Тита 9a
71000 Сарајево

Контакт

Тел:  +387(0)33/290-700

Факс: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Банер

Надлежност и циљ

Ел. пошта Штампа

Послови и задаци Управе утврђени су Одлуком о оснивању Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља („Службени гласник БиХ“, бр. 23/04 и 63/11) и материјалним прописима из фитосанитарне области и то: Законом о заштити здравља биља („Службени гласник БиХ“, број 23/03), Законом о фитофармацеутским средствима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 49/04), Законом о минералним ђубривима („Службени гласник БиХ“, бр. 46/04 и 76/11), Законом о сјемену и садном материјалу пољопривредних биљака Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 3/05), Законом о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 14/10). Дјелимичну надлежност Управа има и према Закону о генетски модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09).  Управа обавља и друге послове из фитосанитарне области који су јој дати у надлежност другим законима и одлукама надлежних органа.