Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Radićeva 8
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

www.uzzb.gov.ba
UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
Adresa:
Radićeva 8
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71000

Telefon: +387(0)33/290-700
Fax: +387(0)33/290-711
http://www.uzzb.gov.ba