Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Dobro došli na naše stranice!

RATIFIKOVANA UPOV KONVENCIJA

E-mail Ispis

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 35. redovnoj sjednici, održanoj 10. maja 2017. godine donijelo Odluku o ratifikaciji Međunarodne konvencije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV)  od 02. decembra 1961., tekst izmijenjen u Ženevi 10. novembra 1972., 23.oktobra 1978. i 19.marta 1991. godine.  Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori“, broj 04/17, dana 01. juna 2017. godine i stupila je na snagu danom objave.

 

Održan stručno edukativni skup „Pčela i čovjek zajedno za bolje sutra“

E-mail Ispis
U Cazinu je 16.02.2017. godine  održan Stručno edukativni skup  pod motom „Pčela i čovjek zajedno za bolje sutra“. Skup je organizovao Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona  u saradnji sa Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja i Twinning projektom IPA 2012 EU-FITO-BIH. 
Više...
 

OBAVJEŠTENJE

E-mail Ispis
SVIM PROIZVOĐAČIMA  VOĆA I POVRĆA  KOJI IZVOZE ZA PODRUČJE RUSKE FEDERACIJE

1.  Dana 20.10.2016. godine potpisan je Protokol za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između  Ministarstva spoljne  trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Ruska Federacija) prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika. U skladu sa tačkom 8. Protokola koja glasi: „BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANA ĆE VRŠITI DOBROVOLJNU REGISTRACIJU PROIZVOĐAČ (FARMERA) I IZVOZNIKA PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA U RUSKU FEDERACIJU I SLATI SPISKOVE RUSKOJ STRANI“.

Više...
 

Poziv za preuzimanje rješenja

E-mail Ispis

Poziva se stranka „MM-ŠUJICA“ doo Šujica da preuzme Rješenje u Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja, ulica Maršala Tita 9a, Sarajevo.

Rješenje „MM-ŠUJICA“ doo  

Poziva se stranka „STANEX“ doo Zenica da preuzme Rješenje u Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja, ulica Maršala Tita 9a, Sarajevo.

Rješenje „STANEX“ doo 

 

 

Javni poziv

E-mail Ispis

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja raspisuje Javni poziv za dodijelu javnog ovlaštenja organu za službenu provjeru i potvrđivanje. Tekst javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku teksta.

Tekst javnog poziva

Prijavni obrazac 

 

Održane radionice na temu „Izrada smjernica za OECD certifikaciju“

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u okviru Twinning projekta IPA 2012 EU-FITO-BIH, organizovala je radionice na temu „Izrada smjernica za OECD certifikaciju“. Radionice su održane 29. februara i 1. marta na Poljoprivrednom institutu u Banja Luci i 3. i 4. marta 2016. godine u Federalnom zavodu za poljoprivredu na Butmiru.
Više...
 

Objavljena Ispravka u Pravilniku o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u skladu sa članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 11/05, 58/14 i 60/14), dala je Ispravku u Pravilniku o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 83/13). Ispravka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 09/16, dana 12.02.2016. godine.

 

Održana radionica na temu „Zaštita prava oplemenjivača sa fokusom na korištenje farmerovog sjemena“

E-mail Ispis
U okviru TAIEX programa za 2015. godinu održana je radionica na temu „ Zaštita prava oplemenjivača sa fokusom na korištenje farmerovog sjemena“. Radionica je održana dana 11.02.2016. godine u Banja Luci. 
Više...
 

Održana radionica na temu „Uzorkovanje i postkontrola u procesu certificiranja sjemena“

E-mail Ispis
U okviru Twinning projekta “Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarnu inspekciju” održana je radionica na temu „Uzorkovanje i postkontrola u procesu certificiranja sjemena“. Radionica je održana u peridu od 28.-29. 01.2016. godine u Banja Luci.
Više...
 

Objavljen Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je objavila Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Spisak je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 06/16, dana 29.01.2016. godine.
Više...
 

Održan sastanak koordinacione grupe za izradu Metodologije za službeni nadzor sadnog materijala voća

E-mail Ispis
U organizaciji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, u okviru Projekta „Institucionalna podrška sertificiranju i kontroli sadnog materijala“, održan je sastanak koordinacione grupe za izradu Metodologije za službeni nadzor sadnog materijala voća.
Više...
 

Održane radionice na temu „Potencijalne fitosanitarne prijetnje na šumskom, ukrasnom i hortikulturnom bilju“

E-mail Ispis
U okviru Twinning projekta „Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarnu inspekciju“ održane su radionice na temu „Potencijalne fitosanitarne prijetnje na šumskom, ukrasnom i hortikulturnom bilju“.
Radionice su održane u periodu od 05.-09.10.2015. godine u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru.
Više...
 

Obavještenje

E-mail Ispis
Na 25. sjednici održanoj 29.09.2015. godine Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, razmotrio i usvojio Izvještaj o provođenju Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog obavještenja o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini, uz predloženi zaključak. Izvještaj možete preuzeti OVDE
 

Objavljen Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je objavila Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Spisak  je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15, dana 15.09.2015. godine. Spisak stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“
 

Objavljena Instrukcija o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namijenjenog izvozu i izdavanju fitosanitarnih sertifikata u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta,  je donijela Instrukciju o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namijenjenog izvozu i izdavanju fitosanitarnih sertifikata u Bosni i Hercegovini. Instrukcija  je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15, dana 15.09.2015. godine. Instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
 

Objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju u promet sjemenskog krompira u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta,  je donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju u promet sjemenskog krompira u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15, dana 15.09.2015. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti putem linka
 

Održana studijska posjeta Republici Češkoj

E-mail Ispis
U periodu od 29.06.2015. godine do 03.07.2015. godine, u okviru  Projekta „Institucionalna podrška certificiranju i kontroli sadnog materijala u skladu sa zahtjevima EU“ finasiranog od strane Češke razvojne agencije u USAID/SIDA FARMA Projekta, organizovana je studijska posjeta Republici Češkoj. 
Više...
 

Predstavljen Projekat „Jačanje sistema zaštite prava oplemenjivača“

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, zajedno sa Ambasadom Holandije  inicirala je pokretanje projekta „Jačanje sistema zaštite prava oplemenjivača“ kojeg je odobrila Vlada Holandije.
Više...
 

Održane Radionice- kontrola proizvodnje i certificiranje sadnog materijala voća i vinove loze

E-mail Ispis
U organizaciji Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja održana je radionicu u vezi kontrole proizvodnje i certificiranja sadnog materijala uz podršku i finansiranje projekta FARMA i Češke razvojne agencije.
Više...
 

Učešće predstavnika Uprave na manifestaciji „Dani otvorenih polja ljubuškog mladog krompira“

E-mail Ispis
Dana 14.05.2015. godine u Ljubuškom se održavala manifestacija „Dani otvorenih polja ljubuškog mladog krompira“. Manifestaciju je organizovala Udruga poljodjelaca Županije Zapadnohercegovačke, a cilj manifestacije je bila promocija jedinstvenog proizvoda na bosanskohercegovačkim prostorima, kao i upoznavanje proizvođača sa zakonskim, tehnološkim i drugim preduslovima za proizvodnju i plasman proizvoda na tržište.
Više...
 

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 35/15, dana 28.04.2015. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti OVDE.
 

Obavještenje

E-mail Ispis
Obavještavamo Vas da je u „Službenom glasniku BiH“, broj 24/15  objavljen Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu. Program posebnog nadzora možete preuzeti OVDE.
 

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih zemalja u pogranično područje Bosne i Hercegovine

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih zemalja u pogranično područje Bosne i Hercegovine.
Više...
 

Održana konferencija povodom početka Twinning projekta IPA 2012

E-mail Ispis
Dana, 24.02.2015. godine u Sarajevu je održana konferencija povodom početka Twinning projekta pod nazivom „Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja i sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarne inspekcije“.
Više...
 

Održane radionice na temu „Kontrola i sertifikacija sadnog materijala u skladu sa zahtjevima Evropske unije“

E-mail Ispis
U sklopu Projekta Češke razvojne agencije „Institucionalna podrška za uspostavljanje sistema za kontrolu i sertifikovanje sadnog materijala poljoprivrednog bilja“, Centralnog instituta za kontrolu i testiranje u poljoprivredi Republike Češke i Projekta FARMA održane su radionice na temu „Kontrola i sertifikacija sadnog materijala u skladu sa zahtjevima Evropske unije“. Radionice su održane 16. februara u Laktašima i 18. februara 2015. godine u Sarajevu.
Više...
 

Objavljen Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, je donijela Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 14/15, dana 17.02.2015. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti OVDE
 

Objavljen Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donijela Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 13/15, dana 16.02.2015. godine.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti OVDE
 

Održano predavanje studentima postdiplomskih studija odsjeka fitomedicine Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

E-mail Ispis
Na inicijativu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u srijedu 29.10.2014.godine, u prostorijama Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, (u daljem tekstu: Uprava) održan je  informativno – edukativni sastanak na temu „Organizacija rada Uprave i legislativa“.
Više...
 

Objavljena Instrukcija o označavanju i deklarisanju merkantilnog krompira

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je donijela Instrukciju o označavanju i deklarisanju merkantilnog krompira. Instrukcija je objavljena u „Službenom glasniku BiH, broj 83/14, dana 27.10.2014. godine. Instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH. Instrukciju možete preuzeti OVDE.
 

Održan seminar na temu „Uzimanje uzoraka i analiza Genetski modifikovanih organizama u reproduktivnom materijalu poljoprivrednog bilja“.

E-mail Ispis
U okviru TAIEX programa 2014 organizovan je seminar na temu „Uzimanje uzoraka i analiza Genetski modifikovanih organizama (GMO) u reproduktivnom materijalu poljoprivrednog bilja“. Seminar je održan 07. oktobra  u Sarajevu i 08.oktobra 2014. godine u Banja Luci.
Više...
 

Objavljen Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je objavila Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Spisak je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 70/14, dana 04.09.2014. godine. Spisak stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Spisak možete preuzeti OVDE.
 

Objavljen Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strižibuba – Anoplophora chinensis (Foster)

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strižibuba – Anoplophora chinensis (Foster). Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 68/14, dana 01.09.2014. godine.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a počeće se primjenjivati od 01.01.2015. godine. Pravilnik možete preuzeti OVDE.
 

Obavještenje

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je donijela Program o izmjenama i dopuni programa posebnog nadzora(sistemske kontrole)karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2014.godinu. isti je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 54/14  Izmjene i dopunu Programa o izmjenama i dopuni programa posebnog nadzora(sistemske kontrole)karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2014.godinu možete preuzeti putem linka
 

ODRŽAN SASTANAK SA DIREKTORIMA INSTITUTA I ZAVODA

E-mail Ispis
Direktor Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Radenko Radović i zamjenik direktora Seid Uzunović, dana 04.06.2014. godine, održali su sastanak sa direktorima; Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislavom Trkuljom, Federalnog zavoda za poljoprivredu Omerom Kurtovićem, Federalnog agromediteranskog zavoda Markom Ivankovićem i direktorom Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda Nenadom  Dolovcem sa saradnicima.
Više...
 

Objavljen Pravilnik o uslovima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih zemalja u pogranično područje Bosne i Hercegovine

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela  Pravilnik o uslovima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih zemalja u pogranično područje Bosne i Hercegovine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 31/14, dana 22.04.2014. godine.

 

Održana obuka o obavezama carinskih službenika iz oblasti zaštite zdravlja bilja

E-mail Ispis
U okviru TAIEX projekta organizovana  je obuka carinskih službenika iz oblasti zaštite zdravlja bilja. Obuka je  održana na dvije lokacije, 14. aprila u Mostaru i 16. aprila 2014. godine u Banja Luci. Obuci su prisustvovali, osim predstavnika Uprave, carinski službenici i fitosanitarni inspektori inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, a predavači su bili eksperti Vlasta Knapič iz Ministarstva poljoprivrede i okoliša Republike Slovenije, Vojko Otović iz carinske uprave Republike Slovenije i Ȕlle Metsman iz Estonskog odjela za zaštitu zdravlja bilja.
Više...
 

ODRŽAN SEMINAR O UPISU SORTI U SORTNU LISTU

E-mail Ispis
U okviru realizacije projekta „Institucionalna podrška za uspostavljanje sistema za kontrolu i certifikovanje sadnog materijala“ uz podršku Češke razvojne agencije,Centralnog instituta za kontrolu i testiranje u poljoprivredi i Projekta FARMA, 15.04.2014. godine u Sarajevu je održan Seminar o upisu sorti u sortnu listu.
Više...
 

Objavljen Plan hitnih mjera za postupanje u slučaju pojave smeđe truleži krompira (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al)

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela Plan hitnih mjera za postupanje u slučaju pojave smeđe truleži krompira (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al).
Plan je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 28/14, dana 14.04.2014. godine.
 

Objavljen Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćene laboratorije za ispitivanje kvaliteta mineralnih đubriva

E-mail Ispis
Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 19. marta 2014. godine, donio je Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćene laboratorije za ispitivanje kvaliteta mineralnih đubriva. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 28/14, dana 14.04.2014. godine.
 
Stranica 1 od 5