Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Dobro došli na naše stranice!

Učešće Uprave na XIV savjetovanju o zaštiti bilja

E-mail Ispis
Predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja su prisustvovali XIV savjetovanju o zaštiti bilja. Savjetovanje je održano u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, u periodu od 27. novembra do 01. decembra 2017. godine, u hotelu „Palisad“ na Zlatiboru.
Više...
 

Održana ekspertska misija na temu „Inspekcija uređaja za primjenu fitofarmaceutskih sredstava“

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa TAIEX instrumentom za proširenje Evropske unije, je održala ekspertsku misiju na temu: „ Inspekcija uređaja za primjenu fitofarmaceutskih sredstava“, a u vezi sa Direktivom EU o održivoj upotrebi pesticida. 
Više...
 

Održan okrugli sto na temu „Karantinski štetni organizmi - Aktuelni izazovi za zdravlje biljaka kod nas i okruženju“

E-mail Ispis
Rukovodstvo Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja sa saradnicima je prisustvovalo održavanju 14. Simpozijuma o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Simpozijum je održan u organizaciji Društva za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine u periodu od 07.-09.11.2017. godine u Mostaru. 
Više...
 

Održana obuka na temu „Post kontrola sadnog materijala voća i vinove loze“

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je u okviru Projekta „Institucionalna podrška sertfikovanju i kontroli sadnog materijala“, podržanom od strane Republike Češke – (Češke Razvojne agencije i Instituta za testiranje i kontrolu u poljoprivredi), dana 24.10.2017. godine organizovala obuku na temu „Post kontrola sadnog materijala voća i vinove loze“. Obuka je održana u rasadniku „Dominant“ d.o.o. Čapljina.
Više...
 

Održana radionica na temu „Procjena zdravstvenog stanja šuma u vezi sa štetnim organizmima“

E-mail Ispis
Dana, 24.10.2017. godine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je uz podršku Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, koristeći TAIEX instrument tehničke pomoći organizovala radionicu na temu „Procjena zdrastvenog stanja šuma u vezi sa štetnim organizmima“. Radionica je održana u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu.
Više...
 

Predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja prisustvovali zasjedanju Vijeća UPOV

E-mail Ispis
Predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja su, u periodu od 25.-26.10.2017 godine, prisustvovali, ispred Bosne i Hercegovine, sjednici Vijeća UPOV-a u Ženevi. Vijeću se obratila pozdravnim govorom Mirjana Brzica, šef Odjeljenja za sjeme i sadni materijal i zaštitu novih sorti u Upravi. U kratkom pozdravnom govoru gospođa Brzica je izrazila zahvalnost za pruženu pomoć pri pristupanju Bosne i Hercegovine članstvu Međunarodnoj konvenciji o zaštiti novih biljnih sorti (UPOV konvencija), ali je i potvrdila spremnost Bosne i Hercegovine da preuzme i sprovede sve aktivnosti koje nalaže Konvencija.
Više...
 

RATIFIKOVANA UPOV KONVENCIJA

E-mail Ispis

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 35. redovnoj sjednici, održanoj 10. maja 2017. godine donijelo Odluku o ratifikaciji Međunarodne konvencije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV)  od 02. decembra 1961., tekst izmijenjen u Ženevi 10. novembra 1972., 23.oktobra 1978. i 19.marta 1991. godine.  Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori“, broj 04/17, dana 01. juna 2017. godine i stupila je na snagu danom objave.

 

Održan stručno edukativni skup „Pčela i čovjek zajedno za bolje sutra“

E-mail Ispis
U Cazinu je 16.02.2017. godine  održan Stručno edukativni skup  pod motom „Pčela i čovjek zajedno za bolje sutra“. Skup je organizovao Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona  u saradnji sa Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja i Twinning projektom IPA 2012 EU-FITO-BIH. 
Više...
 

OBAVJEŠTENJE

E-mail Ispis
SVIM PROIZVOĐAČIMA  VOĆA I POVRĆA  KOJI IZVOZE ZA PODRUČJE RUSKE FEDERACIJE

1.  Dana 20.10.2016. godine potpisan je Protokol za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između  Ministarstva spoljne  trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Ruska Federacija) prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika. U skladu sa tačkom 8. Protokola koja glasi: „BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANA ĆE VRŠITI DOBROVOLJNU REGISTRACIJU PROIZVOĐAČ (FARMERA) I IZVOZNIKA PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA U RUSKU FEDERACIJU I SLATI SPISKOVE RUSKOJ STRANI“.

Više...
 

Poziv za preuzimanje rješenja

E-mail Ispis

Poziva se stranka „MM-ŠUJICA“ doo Šujica da preuzme Rješenje u Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja, ulica Maršala Tita 9a, Sarajevo.

Rješenje „MM-ŠUJICA“ doo  

Poziva se stranka „STANEX“ doo Zenica da preuzme Rješenje u Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja, ulica Maršala Tita 9a, Sarajevo.

Rješenje „STANEX“ doo 

 

 

Javni poziv

E-mail Ispis

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja raspisuje Javni poziv za dodijelu javnog ovlaštenja organu za službenu provjeru i potvrđivanje. Tekst javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku teksta.

Tekst javnog poziva

Prijavni obrazac 

 

Održane radionice na temu „Izrada smjernica za OECD certifikaciju“

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u okviru Twinning projekta IPA 2012 EU-FITO-BIH, organizovala je radionice na temu „Izrada smjernica za OECD certifikaciju“. Radionice su održane 29. februara i 1. marta na Poljoprivrednom institutu u Banja Luci i 3. i 4. marta 2016. godine u Federalnom zavodu za poljoprivredu na Butmiru.
Više...
 

Objavljena Ispravka u Pravilniku o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u skladu sa članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 11/05, 58/14 i 60/14), dala je Ispravku u Pravilniku o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 83/13). Ispravka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 09/16, dana 12.02.2016. godine.

 

Održana radionica na temu „Zaštita prava oplemenjivača sa fokusom na korištenje farmerovog sjemena“

E-mail Ispis
U okviru TAIEX programa za 2015. godinu održana je radionica na temu „ Zaštita prava oplemenjivača sa fokusom na korištenje farmerovog sjemena“. Radionica je održana dana 11.02.2016. godine u Banja Luci. 
Više...
 

Održana radionica na temu „Uzorkovanje i postkontrola u procesu certificiranja sjemena“

E-mail Ispis
U okviru Twinning projekta “Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarnu inspekciju” održana je radionica na temu „Uzorkovanje i postkontrola u procesu certificiranja sjemena“. Radionica je održana u peridu od 28.-29. 01.2016. godine u Banja Luci.
Više...
 

Objavljen Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je objavila Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Spisak je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 06/16, dana 29.01.2016. godine.
Više...
 

Održan sastanak koordinacione grupe za izradu Metodologije za službeni nadzor sadnog materijala voća

E-mail Ispis
U organizaciji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, u okviru Projekta „Institucionalna podrška sertificiranju i kontroli sadnog materijala“, održan je sastanak koordinacione grupe za izradu Metodologije za službeni nadzor sadnog materijala voća.
Više...
 

Održane radionice na temu „Potencijalne fitosanitarne prijetnje na šumskom, ukrasnom i hortikulturnom bilju“

E-mail Ispis
U okviru Twinning projekta „Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarnu inspekciju“ održane su radionice na temu „Potencijalne fitosanitarne prijetnje na šumskom, ukrasnom i hortikulturnom bilju“.
Radionice su održane u periodu od 05.-09.10.2015. godine u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru.
Više...
 

Obavještenje

E-mail Ispis
Na 25. sjednici održanoj 29.09.2015. godine Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, razmotrio i usvojio Izvještaj o provođenju Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog obavještenja o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini, uz predloženi zaključak. Izvještaj možete preuzeti OVDE
 

Objavljen Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je objavila Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Spisak  je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15, dana 15.09.2015. godine. Spisak stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“
 

Objavljena Instrukcija o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namijenjenog izvozu i izdavanju fitosanitarnih sertifikata u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta,  je donijela Instrukciju o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namijenjenog izvozu i izdavanju fitosanitarnih sertifikata u Bosni i Hercegovini. Instrukcija  je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15, dana 15.09.2015. godine. Instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
 

Objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju u promet sjemenskog krompira u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta,  je donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju u promet sjemenskog krompira u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 73/15, dana 15.09.2015. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti putem linka
 

Održana studijska posjeta Republici Češkoj

E-mail Ispis
U periodu od 29.06.2015. godine do 03.07.2015. godine, u okviru  Projekta „Institucionalna podrška certificiranju i kontroli sadnog materijala u skladu sa zahtjevima EU“ finasiranog od strane Češke razvojne agencije u USAID/SIDA FARMA Projekta, organizovana je studijska posjeta Republici Češkoj. 
Više...
 

Predstavljen Projekat „Jačanje sistema zaštite prava oplemenjivača“

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, zajedno sa Ambasadom Holandije  inicirala je pokretanje projekta „Jačanje sistema zaštite prava oplemenjivača“ kojeg je odobrila Vlada Holandije.
Više...
 

Održane Radionice- kontrola proizvodnje i certificiranje sadnog materijala voća i vinove loze

E-mail Ispis
U organizaciji Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja održana je radionicu u vezi kontrole proizvodnje i certificiranja sadnog materijala uz podršku i finansiranje projekta FARMA i Češke razvojne agencije.
Više...
 

Učešće predstavnika Uprave na manifestaciji „Dani otvorenih polja ljubuškog mladog krompira“

E-mail Ispis
Dana 14.05.2015. godine u Ljubuškom se održavala manifestacija „Dani otvorenih polja ljubuškog mladog krompira“. Manifestaciju je organizovala Udruga poljodjelaca Županije Zapadnohercegovačke, a cilj manifestacije je bila promocija jedinstvenog proizvoda na bosanskohercegovačkim prostorima, kao i upoznavanje proizvođača sa zakonskim, tehnološkim i drugim preduslovima za proizvodnju i plasman proizvoda na tržište.
Više...
 

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 35/15, dana 28.04.2015. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti OVDE.
 

Obavještenje

E-mail Ispis
Obavještavamo Vas da je u „Službenom glasniku BiH“, broj 24/15  objavljen Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu. Program posebnog nadzora možete preuzeti OVDE.
 

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih zemalja u pogranično područje Bosne i Hercegovine

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih zemalja u pogranično područje Bosne i Hercegovine.
Više...
 

Održana konferencija povodom početka Twinning projekta IPA 2012

E-mail Ispis
Dana, 24.02.2015. godine u Sarajevu je održana konferencija povodom početka Twinning projekta pod nazivom „Dalje jačanje kapaciteta u fitosanitarnom sektoru iz oblasti sredstava za zaštitu bilja, zdravlja bilja i sjemena i sadnog materijala, uključujući fitosanitarne laboratorije i fitosanitarne inspekcije“.
Više...
 

Održane radionice na temu „Kontrola i sertifikacija sadnog materijala u skladu sa zahtjevima Evropske unije“

E-mail Ispis
U sklopu Projekta Češke razvojne agencije „Institucionalna podrška za uspostavljanje sistema za kontrolu i sertifikovanje sadnog materijala poljoprivrednog bilja“, Centralnog instituta za kontrolu i testiranje u poljoprivredi Republike Češke i Projekta FARMA održane su radionice na temu „Kontrola i sertifikacija sadnog materijala u skladu sa zahtjevima Evropske unije“. Radionice su održane 16. februara u Laktašima i 18. februara 2015. godine u Sarajevu.
Više...
 

Objavljen Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, je donijela Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 14/15, dana 17.02.2015. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti OVDE
 

Objavljen Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donijela Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 13/15, dana 16.02.2015. godine.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Pravilnik možete preuzeti OVDE
 

Održano predavanje studentima postdiplomskih studija odsjeka fitomedicine Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

E-mail Ispis
Na inicijativu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u srijedu 29.10.2014.godine, u prostorijama Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, (u daljem tekstu: Uprava) održan je  informativno – edukativni sastanak na temu „Organizacija rada Uprave i legislativa“.
Više...
 

Objavljena Instrukcija o označavanju i deklarisanju merkantilnog krompira

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je donijela Instrukciju o označavanju i deklarisanju merkantilnog krompira. Instrukcija je objavljena u „Službenom glasniku BiH, broj 83/14, dana 27.10.2014. godine. Instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH. Instrukciju možete preuzeti OVDE.
 

Održan seminar na temu „Uzimanje uzoraka i analiza Genetski modifikovanih organizama u reproduktivnom materijalu poljoprivrednog bilja“.

E-mail Ispis
U okviru TAIEX programa 2014 organizovan je seminar na temu „Uzimanje uzoraka i analiza Genetski modifikovanih organizama (GMO) u reproduktivnom materijalu poljoprivrednog bilja“. Seminar je održan 07. oktobra  u Sarajevu i 08.oktobra 2014. godine u Banja Luci.
Više...
 

Objavljen Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je objavila Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Spisak je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 70/14, dana 04.09.2014. godine. Spisak stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Spisak možete preuzeti OVDE.
 

Objavljen Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strižibuba – Anoplophora chinensis (Foster)

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strižibuba – Anoplophora chinensis (Foster). Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 68/14, dana 01.09.2014. godine.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a počeće se primjenjivati od 01.01.2015. godine. Pravilnik možete preuzeti OVDE.
 

Obavještenje

E-mail Ispis
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je donijela Program o izmjenama i dopuni programa posebnog nadzora(sistemske kontrole)karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2014.godinu. isti je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 54/14  Izmjene i dopunu Programa o izmjenama i dopuni programa posebnog nadzora(sistemske kontrole)karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2014.godinu možete preuzeti putem linka
 
Stranica 1 od 5